R.E.G.€.L.

R.E.G.€.L. (Regel Eigen Geld en Leven) 

Pilot gemeente Harderwijk & Beschermingsbewind Centraal Nederland B.V.

Het nieuwste project binnen BCN is Project Regel. Project Regel is ontwikkeld door BCN en is er vooral op gericht mensen via een intensief, kortdurend programma te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Soms moeten wij, begeleiding, de gemeente of de betrokkene ons/zich afvragen of beschermingsbewind een passende maatregel is. Project Regel zou bij twijfel een prefecte uitkomst kunnen bieden.

 

Belangrijk speerpunt van Project Regel is dat de financiën niet uit handen worden genomen zoals bij beschermingsbewind, maar dat met de coach wordt gekeken naar een manier om zelf de financiën te regelen. De deelnemer van Project Regel heeft een half jaar de tijd om samen met zijn/haar coach orde op zaken stellen. Als de deelnemer Project Regel met goed gevolg afrondt, zal er geen aanvraag beschermingsbewind nodig zijn. Mocht na het project toch blijken dat de financiële situatie niet op orde is, of dat er nog te veel twijfel is over de zelfredzaamheid, dan kan beschermingsbewind mogelijk worden aangevraagd.

 

Bij de start van het project zal er een intakegesprek bij de deelnemer thuis plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt de huidige financiële situatie uitvoerig besproken. Natuurlijk wordt hier de gezinssituatie of de persoonlijke situatie ook in meegenomen.

 

Door middel van een kennistest wordt gekeken naar de vaardigheden die de deelnemer al bezit. Verschillende aspecten van financiën komen in de kennistest aan bod. Denk hierbij aan belastingzaken, inkomen, uitgaven, schulden, administreren en sociale voorzieningen. De uitkomst van de kennistest zal leidend zijn in het plan van aanpak dat wordt geschreven door de coach. In het plan van aanpak zullen doelen worden gesteld waar het komende half jaar aan wordt gewerkt. Elke zes weken vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen coach en deelnemer. Indien nodig worden de doelen dan bijgesteld.

 

Voor elk onderdeel waar aan gewerkt moet worden is een passende cursus ontwikkeld. De deelnemer zal aan de cursus deelnemen en na een positieve afronding hiervan een certificaat ontvangen.

 

Daarnaast is er voor deelnemers de mogelijkheid op meerdere manieren contact te hebben met de coaches. Zij zijn bereikbaar via WhatsApp en tijdens het telefonisch spreekuur in de ochtenden, van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast is elke coach één avond per week telefonisch bereikbaar. Door het ruime aanbod van contactmomenten hoeft de deelnemer van Project Regel niet lang met vragen te blijven zitten.Meer informatie? Bekijk de folder hier


Wilt u meer informatie, of wilt u iemand aanmelden voor R.E.G.€.L. ? Neem contact op met Judith Broeks, Alicia Boonstra - van de Velde of Paulien Korenberg. Dit kan per e-mail via regel@bcn-zwolle.nl of telefonisch via 038-7600 303.