Kosten

De tarieven zijn wettelijk vastgesteld in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Omwille van het maatschappelijk belang is er binnen BCN gekozen om een gereduceerd tarief toe te passen. In de eerste kolom van het schema staan de tarieven van 2017, in de tweede kolom staan de wettelijk vastgestelde tarieven van 2018 vermeld en in de derde kolom de tarieven van BCN in 2018 inclusief btw.

U vindt de tarieflijst onder downloads.

Voor mensen met een minimum inkomen vraagt BCN bijzondere bijstand aan in de gemeente waar zij wonen.

Bij toekenning daarvan worden de kosten veelal volledig door de gemeente vergoed. Als de kosten niet door de gemeente worden vergoed zal de cliënt de kosten zelf moeten betalen. Voor de opstartkosten kan indien nodig, een regeling worden getroffen.