Aanmelden

Als u een aanvraag voor beschermingsbewind voor uzelf wilt indienen, kunt u het beste eerst telefonisch contact met ons opnemen. Wij doen dan een korte screening om te toetsen of beschermingsbewind in uw situatie wenselijk is. Wanneer u niet in staat bent om te bellen kunt u ook een e-mail sturen naar het algemene e-mailadres van BCN. Als u hulpverlener bent en een cliënt wilt aanmelden voor beschermingsbewind, kunt u dit zowel telefonisch als per e-mail doen.
 

Zorgt u er voor dat u in ieder geval de volgende informatie bij de hand hebt:

 

-         Naam en adres

-         Telefoonnummer en e-mailadres

-         Geboortedatum

-         Gezinssituatie

 

Na de eerste screening zal zo spoedig mogelijk een intakegesprek worden gepland. Het is geen enkel probleem als u hierbij iemand wilt meenemen, zoals een familielid of begeleider. Wij willen dit wel graag van tevoren van u weten.

 

Klik hier voor een lijstje met de papieren die wij nodig hebben om uw dossier op te starten. Vindt u het moeilijk om deze papieren vooraf zelf uit te zoeken? Neem dan uw administratie (inkomsten, uitgaven en schulden) mee naar het intakegesprek.

 

De aanvraagformulieren worden tijdens het intakegesprek met u ingevuld. U kunt de formulieren ook vooraf zelf invullen; ze zijn te vinden in de linkerkolom onder 'downloads'.

 

Het is niet erg als niet alle papieren met de intake aanwezig zijn. U krijgt na afloop een lijstje mee van de spullen die wij nog van u nodig hebben.