Beschermingsbewind / curatele

Soms is iemand niet meer in staat om zijn of haar financiële belangen voldoende te behartigen. De vaste lasten worden niet of niet op tijd voldaan, het inkomen wordt uitgegeven aan dure gebruiksvoorwerpen en/of is er sprake van financieel misbruik. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan een lichamelijke of verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een dementeringsproces.

 

In het verleden was familie vaak bereid de financiële taken op zich te nemen. Met een steeds complexer wordende maatschappij en de steeds groter wordende regeldruk is deze taak er echter niet gemakkelijker op geworden. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat zaken als heffingskortingen, toeslagen, bijzondere bijstand, persoongebonden budgetten e.d. constant gecontroleerd en regelmatig gewijzigd moeten worden. Daarnaast kan het beheren van het inkomen van een familielid de relatie met dat familielid verstoren. Er wordt dus vaak alsnog gekozen voor een professionele bewindvoerder.

 

Soms is de maatregel beschermingsbewind niet voldoende en kan iemand behalve zijn of haar financiële, ook de persoonlijke belangen niet voldoende behartigen. In dat geval kan een ondercuratelestelling nodig zijn. BCN biedt naast beschermingsbewind, tevens curatele aan. 

 

Indien u bij BCN onder beschermingsbewind of curatele wilt worden gesteld of u kent iemand bij wie dat nodig is, kunt u hiervoor contact met ons opnemen.